Het Ruhrgebied is het kloppend hart van Duitsland. Op een relatief klein oppervlak (kleiner dan onze provincie Noord-Brabant) wonen meer dan 5 miljoen mensen waarmee dit gebied tot de top-5 van dichtstbevolkte gebieden van Europa behoort. Tel daarbij op dat in dit gebied al sinds de 19e eeuw zeer veel zware industrie te vinden is en dat het tijdens de Tweede Wereldoorlog onder een spervuur van bombardementen lag (met alle chemische vervuiling van dien) dan is dit niet het gebied waarin je op zoek gaat naar fijn vliegviswater. Niets is minder waar.

Naamgever aan dit gebied is de rivier de Ruhr (niet te verwarren met de Rur in de Eifel). De rivier ontspringt in Hoog Sauerland en stroomt na 219 kilometer bij Duisburg uit in de Rijn. Ooit was het een industriële afvoergoot, maar die functie heeft deze rivier al lang niet meer. Tegenwoordig is de Ruhr hofleverancier van drinkwater en heeft het stroomgebied een belangrijke ecologische en recreatieve functie voor de 5,3 miljoen bewoners. Het kan verkeren.

Vooral de bovenloop van deze rivier is interessant voor vliegvissers. Enige jaren geleden nodigde mijn Duitse vismaatje Edwin mij uit voor een vistripje aan de Ruhr. Gasten waren welkom op dit traject, mits zij begeleid werden door een lid van de lokale visvereniging. We vingen er zeer fraaie bruine forellen en wat mij bijbleef was de gevarieerdheid van dit water. Toen ik uiteindelijk bij Bestwig een traject vond waar je relatief makkelijk aan dagkaarten kon komen, stond mij niets meer in de weg voor een lekker weekend vliegvissen.

telefonisch bespreken
De vergunning voor het traject bij Bestwig moet telefonisch besteld worden bij de heer Andreas Schindler, bestuurslid van de lokale visvereniging. En zo’n telefonisch gesprek levert meteen prima informatie op. Kleine zwarte droge vliegen en zwarte streamers zijn de toppers in dit najaar. Ook zwarte nimfen werken goed, mits niet al te groot gekozen. Het visbestand bestaat enkel en alleen uit bruine forel en vlagzalm. Mocht ik een snoek vangen (de kans is minimaal), dan moet ik die verwijderen. Regenboogforel komt sporadisch voor, het gaat dan om ontsnapte exemplaren. En vanzelfsprekend vis ik weerhaakloos. En hij zou ervoor zorgen dat de vergunningen klaar liggen bij het tankstation in Bestwig. En dat lagen ze.

diep, dieper, diepst
Met 2 kilometer is het traject niet echt lang te noemen. Maar het is wel zeer divers en daardoor zeer aantrekkelijk. Halverwege ligt een klein stuwmeer. Op advies van Herr Schindler starten we aan de bovenzijde van het traject en vissen we stroomafwaarts in de richting van de stuw. De eerste paar honderd meter van het water heeft een dichte begroeiing zonder dat die het vissen onmogelijk maakt. Hier volgen kleine stroomversnellingen elkaar rap op met daartussen kleinere pools. Het water laat zich makkelijk lezen, mede omdat afgevallen bladeren ons de weg wijzen naar de diepere geultjes. Ben je rechtshandig dan houd je de geultjes aan je rechterzijde. Dat betekent dat je zo nu en dan de rivier moet oversteken en staande tussen de bomen je vlieg werpt. Voorzichtig waden is dan geboden, want de geultjes zijn zo nu en dan dieper dan je aanvankelijk denkt.

Verderop verbreedt de rivier zich en verandert ook de structuur. Hier vinden we diepere pools met fraaie keerstromen en een zanderige bodem. Een plek die doet vermoeden dat er in het voorjaar meivliegen uitkomen. Ideaal voor de vlagzalm dus en die vingen we er dan ook prompt. Na de eerste brede pool worstelt de rivier zich door het struikgewas en omgevallen bomen om daarna uit te komen in een zeer diepe en brede pool waarin het water tegen de steile hoge oever wordt gedrukt. Dit is het meest avontuurlijke deel van het traject en vergt nogal wat tactisch sluip- en waadwerk van de vliegvisser. Omdat de waterstand tamelijk hoog was lukte het mij niet om het geheel te doorwaden. De zware begroeiing staat waden dicht langs de kant niet toe terwijl in het midden van de stroming het veel te diep is. Natuurlijk deed ik enige pogingen wat meteen enkele benauwende momenten opleverde. De oeverstenen zijn hier zo groot en liggen zo diep dat je er niet gemakkelijk omheen stapt.

Uiteindelijk is de beste strategie het geheel te passeren, over te steken en vanaf de onderzijde van de grote pool stroomopwaarts te vissen. Lukt dit, dan lijkt succes verzekerd. Ik mocht het genoegen smaken enkele fraaie bruine forellen te landen met als klap op de vuurpijl een wel heel forse vlagzalm.

Het onderste deel van het traject oogt geheel anders. Vanaf de stuw splitst de rivier zich in twee delen. Een daarvan is een kanaal dat gebruikt wordt als toevoer voor een turbine. Dit kanaal onttrekt zoveel water aan de rivier dat de oorspronkelijke bedding nog amper gevuld is. Volgens Herr Schindler bevat dit kanaal ook veel vis. Wij hebben er aan het eind van de dag een aantal worpen aan besteed maar konden de moed niet opbrengen om het geheel serieus af te vissen. In Nederland zou je voor een dergelijk kanaal je vingers aflikken maar om nu helemaal naar het Sauerland te rijden om in een soortement wetering te vissen?

Wel besteden we meer tijd en aandacht aan de natuurlijke bedding. Vlak onder de stuw is het water ondiep om na een honderdtal meters iets breder uit te stromen. Hier vinden we een aantal heupdiepe, langzaam stromende pools waar weer prompt de nodige bruine forellen de vlieg niet kunnen weerstaan. De grootste vis die ik hier vang is een regenboogforel van ongeveer 50 centimeter lengte. Het arme dier is herkenbaar ontsnapt uit een kwekerij: een grote kop, stompe staart en daar tussen een langgerekt en vermagerd lijf.

Aan het eind van het traject wordt het vissen weer avontuurlijk. Ditmaal in de vorm van een groot aantal elkaar snel opvolgende dammetjes en pools die te pas en te onpas een vis opleveren.

Geholpen door het prachtige herfstweer en natuurlijk ook door een hele bups bruine forellen hebben we ons prima vermaakt aan de Ruhr in Bestwig. Door de diversiteit van het water is dit traject aantrekkelijk voor zowel de beginnende als de meer gevorderde vliegvisser. En landschappelijk oogt het bovenste deel van het traject ook nog eens fraai, gelegen in weilanden en bos. Tel daarbij op dat in de nabije omgeving van Bestwig nog meer viswater te vinden is (bijvoorbeeld de Diemel), dan staat niets meer in de weg voor een fijn visweekend. Hou er wel rekening mee dat de datum van de seizoen opening heel sterk kan variëren. De aanvangstijd wordt namelijk bepaald door de hoeveelheid sneeuwval in de winter. Doorgaans worden de eerste dagvergunningen pas in juni uitgeschreven. Het seizoen einde ligt daarentegen wel vast: 15 oktober.


informatie
rivier: Ruhr
plaats: Bestwig
lengte traject: 2 kilometer
gemiddelde diepte: 40 centimeter
gemiddelde breedte: 5 – 8 meter

type water
beek uit middelgebergte
afwisselende oeverbegroeiing

visbezetting
bruine forel, vlagzalm, regenboogforel sporadisch

vergunningen verkoopadres
twee dagen voorafgaand aan de geplande visdag bestellen bij Herr Andreas Schindler: tel: 0049 (0) 2904 976870 of asv-bestwig@gmx.de

vergunningen prijs
20,00 per dag

voorwaarden
alleen vliegvissen, weerhaakloos, snoek mag niet worden teruggezet

seizoen
aanvangstijd wordt bepaald door de sneeuwval in de winter, dagvergunningen zijn meestal verkrijgbaar vanaf juni, seizoen eindigt midden september

reistijd vanuit Utrecht
287 km, 2 uur en 44 minuten