• KYLL - BIRRESBORN

  de vaste bewoner

 • KYLL - BIRRESBORN

  geurende kleuren

 • KYLL - BIRRESBORN

  wisselend karakter

 • KYLL - BIRRESBORN

  kleurrijk

 • KYLL - BIRRESBORN

  alle ruimte voor een worp

Het was medio jaren 80 van de verleden eeuw dat ik voor het eerst de Kyll bij Birresborn instapte en een hertenharen sedge, maat 14 te water liet. Door het verblindende tegenlicht kon ik de vlieg niet volgen maar de kring op de plek waar ik de vlieg vermoedde zag ik wel. Even later liet ik mijn eerste forelletje weer terugglijden in het heldere water. Eén worp, één vis. Die voortvarende start zorgde ervoor dat ik meteen verknocht was.

Vismaat Steef en ik visten op uitnodiging. Het water was nog niet zo lang opengesteld voor gasten en twee Nederlandse hengelsportjournalisten zouden wel eens voor de broodnodige publiciteit kunnen zorgen. Die extra aandacht heeft het traject uiteindelijk niet nodig gehad, gezien de huidige populariteit.

In die beginjaren hebben we er fantastische visdagen beleefd. Aanvankelijk nog logerend in hotel Zur Krone, maar al snel ‘op kamers’ bij Frau Lauer. Drie, vier keer per jaar werden korte visvakanties gepland. En elke keer verlieten we het dorp met een gevoel van spijt. Natuurlijk wordt de kwaliteit van het vissen niet enkel en alleen bepaald door de hoeveelheid gevangen vis, maar die hoeveelheid was soms wel erg spectaculair. Dagen van vijftig forellen en vlagzalmen waren niet zeldzaam. En elk weekend maakte je kans op een vijftiger.

Die hoogtijdagen zijn voorbij. De hengeldruk nam toe, een spontaan bezoek aan de rivier werd steeds moeilijker. Tot overmaat van ramp kreeg de rivier een aantal keren flink op zijn donder door ‘ongelukjes’ met schoonmaakmiddelen. En toen Frau Lauer haar kleine pension sloot (‘Der Lack ist ab’) verlegde ik voorzichtig mijn visgebied.

Je hart ophalen
Toch draag ik de Kyll bij Birresborn nog steeds een warm hart toe. Het 8 kilometer lange traject is namelijk zo divers dat iedere vliegvisser, beginner of gevorderde, er iets voor zijn gading kan terugvinden. De visrechten starten waar het traject Lissingen II eindigt, bij de monding van de Hundsbach. Vanaf daar stroomafwaarts heb je over geruime afstand een prettig toegankelijk stuk rivier. Aan het eind van het weiland maakt de Kyll een scherpe bocht naar rechts. In die bocht mondt de Michelbach uit. Achter die monding ligt een mooie stroomversnelling die uitmondt in een diepe, zanderige pool, een plek waar in seizoen grote hoeveelheden eendagsvliegen opstijgen.

Volg je de rivier stroomafwaarts dan is het stuk tot aan de spoorbrug uitermate geschikt voor de vlagzalm. Vanaf de spoorbrug tot aan de watermolen volgt mijns inziens het mooiste stuk van het gehele traject. Snelle stukken wisselen af met trage en diepe pools waarin de overhangende bomen mysterieus spiegelen. De rivier toont zich hier het fraaist omdat je zelden zichtbare sporen vindt van menselijk ingrijpen. Hier zijn in de ochtenduren ontmoetingen met wild zeker mogelijk. De oever is wel dicht begroeid, beheersing van rolworpen is een pre en voorzichtig waden op de gladde leistenen ondergrond is geboden. Gaat dat goed, dan tref je hier lange stukken die vaak overgeslagen worden door minder avontuurlijke vliegvissers. Met soms zeer fraaie forellen als resultaat.

De bebouwde kom
Uiteindelijk stuit je op de oude watermolen waar het ‘dorptraject’ start. In het kader van natuurherstel is begin deze eeuw de stuw geslecht en vervangen door een lange, rotsachtige versnelling die voor de optrekkende vis passeerbaar is. Met drie grote bochten slingert de Kyll zich vanaf hier stroomafwaarts langs het dorp. Hier geen overweldigende natuur en spannende passages, wat niet wil zeggen dat er geen vis zit. Integendeel. De langzamere stukken herbergen vlagzalm en wie in staat is de vlieg onder de overhangende begroeiing zonder weerstand te laten driften kan rekenen op klassieke aanbeten van forel.

Stroomafwaarts van de Romaanse brug die het dorp verbindt met het station lijkt de Kyll gekanaliseerd. Pas wanneer de rivier de houtzagerij passeert krijgt de rivier weer zijn natuurlijke karakter door de zware begroeiing. Het ‘dorptraject’ vindt zijn einde onder de brug bij het voormalige tankstation.

Het laatste deel van de rivier dat ter beschikking staat, loopt parallel aan de weg. Hier is de Kyll breder en zijn snelle passages in de minderheid. Water waar de liefhebber van het vissen op vlagzalm zijn hart aan kan ophalen. Vooral in het najaar is het vissen met de droge vlieg hier een feest. Een kleine, dun gebonden Blue Dun, geknoopt aan een dunne leaderpunt en zorgvuldig geplaatst onder de bomen, daar waar de bodem diep uitgesleten is, kan van een dommelende zondagmiddag een spetterend feest maken.

Vlagzalm onder druk
Het traject Birresborn heeft een bestand dat voornamelijk uit vlagzalm en forel bestaat. Met regelmaat vinden er uitzettingen plaats van voornamelijk bruine forel, ook al kom je de laatste jaren nog wel eens een regenboog tegen. Het vlagzalmbestand staat, net als overal in de Eifel, onder druk. Maar het lijkt dat het traject Birresborn de aanslagen van de aalscholvers enigszins kan weerstaan, gezien de vangsten die nog steeds mogelijk zijn. Kopvoorn en barbeel vind je er mondjesmaat.

Ondanks de milieuaanslagen heeft de Kyll rondom Birresborn een rijk insectenleven. Eendagsvliegen, schietmotten, libelles, het hele arsenaal dat belangrijk is voor de vliegvisser is er te vinden. In het voorjaar lonen verzwaarde nimfen, de maanden mei en juni zijn geschikt voor meivlieg-imitaties. Kom je verder in het jaar, dan hebben kleinere vliegen de voorkeur, gezien de hengeldruk. De vroege herfst is uitermate geschikt voor het vissen op vlagzalm met kleine eendekontjes en Blue Duns.


Informatie
rivier: de Kyll
plaats: Birresborn
lengte traject: 8 kilometer
gemiddelde diepte: 0,75 meter, pools tot 2 meter.
gemiddelde breedte: 12 tot 15 meter

type water
Rivier uit het middelgebergte. Snel stromende stukken afgewisseld met diepere pools en langzaam stromende stukken, rolstenen bodem, stukken met grove kiezel, stukken met hardstenen bodem, soms een modderige (zachte) bodem.
oeverbegroeiing
Overhangende bomen, stukken bosrand met kruipdoor-sluipdoor stekken, meerdere open stukken met weideland.
visbezetting
Bruine forel, regenboogforel, vlagzalm, kopvoorn en barbeel.

vergunningen verkoopadres
Hotel zur Krone
Mürlenbacherstraße 1
54574 Birrsborn / Vulkaneifel
telefoon: 0049 (0) 6594214
www.hotel-zur-krone.info
vergunningen prijs
€ 18,00 per dag
voorwaarden
Alleen vliegvissen is toegestaan. Weerhaakloos.
seizoen
15 maart – 15 oktober
overnachtingen
Hotel Zur Krone