De berichten die we links en rechts ontvingen over het vliegvissen aan de Lenne waren niet echt hoopgevend. Ook de zoektocht op het internet leverde uiteenlopende stemmingen: van ‘himmelhoch jauchzend’ tot aan ‘zum Tode betrübt’. Met als algemene teneur: vroeger was alles beter.

Om heel eerlijk te zijn: ik geloof niet dat vroeger alles beter was. En zeker niet de Lenne. Want deze bijna 130 kilometer lange rivier is van levensbelang (geweest) voor de regionale industrie. En die was er volop aanwezig. Ook nu nog wordt de Lenne bijvoorbeeld gebruikt als leverancier van koelwater voor de kolencentrale bij Werdohl. Daarnaast zijn er aan de oevers van deze rivier grote en kleinere steden te vinden die in het verleden jarenlang de Lenne gebruikt hebben voor alles en nog wat. En dat gebruik deed de Lenne in het verleden niet veel goed.

De waterkwaliteit van rivieren in Duitsland wordt weergeven met behulp van zogenaamde Güteklassen. Aangepast aan het Europese Kaderrichtlijn Water levert dat 5 categorieën op die variëren van Güteklasse I (maagdelijk tot zeer licht verontreinigd water, water dat het paaigebied voor salmoniden vormt) tot Güteklasse V (ecologisch zeer verstoord, zuurstofloos water). Grote delen van de Lenne vallen in de Güteklasse II-III. In deze categorie komt vaak vissterfte voor als gevolg van zuurstofgebrek, neemt de hoeveelheid soorten makro-organismen af en kan de algengroei exploderen. Alleen vanaf de bron tot aan de monding van de zijrivier Latrop is de Lenne over een afstand van iets meer dan 20 kilometer amper vervuild.

Niet alleen speelt de vervuiling een belangrijke rol, ook het menselijk ingrijpen in de loop van de rivier is van wezenlijk belang. En er is in het verleden zeer veel gesleuteld aan de Lenne. Op veel plekken is de rivier gestuwd, is het water gekanaliseerd en vaak afgetakt ten faveure van de industrie. Dat leverde natuurlijk in het verleden grote problemen voor de oorspronkelijke bewoners van het water: de vis kon de paaigronden niet bereiken.

Bovengenoemde problemen zijn niet uniek. De Lenne deelt dit lot met veel andere Duitse rivieren. Maar de laatste decennia is men tot inkeer gekomen. Stuwen worden waar mogelijk geslecht, vistrappen zijn aangelegd en de waterzuiveringsinstallaties zijn verbeterd. Het ‘rücksichtlos’ lozen door de industrie is aan banden gelegd. De waterkwaliteit is ten opzichte van ‘vroegah’ beduidend verbeterd en op een aantal rivieren keert zelfs de zalm (zij het mondjesmaat) weer terug.

Met dit alles in ons achterhoofd rijden we die zonnige lenteochtend bij Altena het fraaie Lennedal in en binnen de kortste keren hangen we over de reling van de brug. Een klassiek beeld dat je wereldwijd tegenkomt: vliegvissers die nieuwsgierig en een beetje opgetogen in het water kijken en wijzen naar iets vaags. Het water ziet er vandaag prachtig uit: theekleurig, maar helder water met links en rechts stevige rotsen op de bodem en enkele loom wiegende planten in de matige stroming. Enthousiast wijzen we naar een husseltje kopvoorns en ook zien we een paar barbelen die stoïcijns de bodem afgrazen. In de oeverzone scharrelen een paar kleine forellen hun kostje bijeen. Maar ook zien we een aalscholver die argwanend om zich heen kijkt en blijkbaar niet gediend is van ons commentaar. Slordig en met trage slagen stijgt hij uiteindelijk op en verdwijnt uit ons gezichtsveld.

De Lenne is hier breed, heel breed soms. Met lange en trage pools die worden afgewisseld door fraaie stroomversnellingen. Het heldere water werkt bedrieglijk, want in deze stadspool is het lastig waden door de niet geringe diepte. Staande in het water, angstvallig de rand van mijn waadpak in de gaten houdend kan ik de overzijde van de rivier niet bereiken met een lange worp. Jammer, want daar onder de schaduw van de eeuwenoude bomen lonkt de vis: met regelmaat verschijnen kringen aan het oppervlak.

Na een uur van nutteloos werpen zoek ik de stroomversnelling op. In de tail-out van de pool vergrijpen een paar kleine forellen zich aan de stroomafwaarts geviste nimf. Evenals een vlagzalmpje dat blijkbaar aan de aandacht van de aalscholver is ontsnapt. Ook de stroomversnelling zelf en de uitstroom daarvan leveren een paar forellen op. Maar hoe langer de aanbeten uitblijven, des te meer hameren de opmerkingen over de teruggelopen kwaliteit van het viswater door mijn hoofd. Uiteindelijk besluiten we de rivier stroomopwaarts te bekijken.

Of we nu aan de bovenzijde van het traject zijn aanbeland, is niet helemaal duidelijk, maar het water dat we hier aantreffen ruikt eenvoudig naar vis. Prachtige pools met mooie stroomversnellingen, de Lenne bewijst dat een rivier in een dichtbevolkt gebied er toch fraai kan uitzien. Een paar stenen laten zien dat er weinig mis is met het insectenleven, want de onderzijde ervan is bezaaid met kokerjuffers. Ik knoop dan ook vol vertrouwen een imitatie daarvan aan de verlengde leader, terwijl vismaat Sammy kiest voor een streamer. Stroomafwaarts van ons zien we in het scherpe zonlicht de contouren van twee vissers. Een daarvan werpt een spinner, de ander vist met een dobber. Het beeld doet vreemd aan, het is de eerste keer in al die jaren dat ik Duitsland bezoek dat ik een niet-vliegvisser aan de waterkant aantref. Bemoedigend is het in ieder geval niet.

Toch meldt Sammy zich al snel met een fraaie bruine forel en weet ik een tweetal soortgenoten uit de stroomversnelling te plukken. De vissers zijn verdwenen en gestaag maken we onze worpen in de nu verlaten pool. Blijkbaar is een vliegenhengel soms effectiever dan een spinhengel, want ook daar vangen we met tussenpozen onze vis.

Nieuwsgierig geworden loop ik stroomopwaarts tussen de struiken door om te zien wat de rivier nog meer te bieden heeft. Daar beland ik in een wereld die meer weg heeft van een filmset uit een futuristische sciencefiction film. Links van mij torent een desolaat fabrieksgebouw uit het water. De deplorabele staat waar het geheel in verkeert, heeft kunstenaars blijkbaar niet gedeerd om er hun intrek te nemen. Een aantal ramen is afgeplakt met plastic dat links en rechts is gescheurd. Harde muziek schalt over het water. Het gebouw is met de overkant verbonden door een loopbrug die ook al decennia niet onderhouden is. Het geheel wordt langzaam overgenomen door de natuur. Vis zit er wel. Tegen de muur, daar waar het water een diepe geul heeft gesleten, vangen we een paar forellen. Verder naar boven stuiten we op een stuw die we met enige moeite kunnen passeren. Ook hier heeft de industrie de loop van het water sterk beïnvloed. Een aftakking van de rivier verdwijnt ogenschijnlijk in het niets. Het water kolkt en bruist en lijkt peilloos diep. Iets verderop zien we weer vis stijgen, die we nu al sluipend benaderen. Het blijkt een groepje karpers te zijn, die zich in een rustig stuk van de rivier te goed doen aan iets wat wij niet thuis kunnen brengen. Een omzichtig geplaatste sedge wordt even besnuffeld en uiteindelijk als oneetbaar bestempeld.

Die karpers zijn doorslaggevend en we lopen met een dubbel gevoel terug naar de auto. Met veel twijfel in het hart vissen we het laatste uur van de dag aan de onderzijde van het traject. Daar stroomt de Lenne rondom een eilandje en veroorzaakt zij een paar vrolijke stroomversnellingen. Onder het toeziend oog van de lokale bevolking vang ik nog een paar kleine forellen, maar als ik voor de tweede keer mijn nimf kwijt raak aan iets dat op een boodschappenkarretje lijkt, houd ook ik het voor gezien en nemen we afscheid van de Lenne.


informatie
rivier: Lenne
plaats: Altena
lengte traject: ca. 10 kilometer
gemiddelde diepte: 40 centimeter
gemiddelde breedte: 10 – 40 meter

type water
rivier uit middelgebergte
afwisselende oeverbegroeiing en stedelijke omgeving

visbezetting
bruine forel, regenboogforel, barbeel, kopvoorn, vlagzalm

vergunningen verkoopadres
Angelbedarf Herren
Bachstr. 5
58675 Hemer-Westig
tel. 0049 (0)2372 14222
openingstijden: maandag- vrijdag: 09:00 – 12:30 / 14:00 – 18:30; zaterdag: 09:00 – 13:00

Angellädchen Laudien
Werdohler Str. 231
58511 Lüdenscheid
tel. 0049 (0)2351 6616556
openingstijden: maandag- vrijdag: 09:00 – 12:30 / 14:00 – 18:30; zaterdag: 09:00 – 13:00

Versevörder Hof, Spelsberg:
(biedt overnachtingsmogelijkheden)
Versevoerde 2
58791 Werdohl
tel. 0049 (0)2392 12102

Wick GmbH
Köbbinghauser Hammer 1
58840 Plettenberg
tel. 0049 (0)2391 10824
openingstijden: maandag- vrijdag: 06:30 –18:00; zaterdag: 09:30 – 13:30

Spelsberg Genussvoll
Lennestrasse 26
58762 Altena
tel. 0049 (0)2352 337 2626
openingstijden: dinsdag- zaterdag: 09:00 – 19:00

Online verkoop:
www.hejfish.com

vergunningen prijs
15,00 per dag

voorwaarden
overnachting niet verplicht

seizoen
1 april – 10 oktober; vanaf 1 mei is waden toegestaan

reistijd vanuit Utrecht
244 km, 2 uur en 28 minuten